Tip on trip

Nature Cycle Trail Across Bobrava Nature Park

Nature Cycle Trail Across Bobrava Nature Park

Web: http://
Itinerary: Brno-Poříčí (Brno-Staré Brno) – Brno-Komárov – confluence of rivers – Modřice – Želešice – Bobrava valley – Radostice – Střelice – Ostopovice – Brno-Starý Lískovec – Brno-Kamenný vrch – Brno-Nový Lískovec - Brno-Riviéra (Pisárky) – Brno-Poříčí (Brno-Staré Brno)
Trail length: 43,1 km
View detail  |  View on map

Cycling events

Sporting events